logo_smb_m

Stowarzyszenie „Metropolia Bydgoska” nie zostało zaproszone do „okrągłego stołu” dotyczącego
przyszłości naszego regionu, mimo zapewnień Marszałka Piotra Całbeckiego o otwartości na dialog, dlatego drogą otwartego listu przedstawiamy nasze stanowisko. Oczekujemy, że społeczny głos
organizacji, która wielokrotnie dawała przykład zatroskania o losy województwa zostanie uwzględniony w prowadzonej debacie.

Nie będziemy cofać się do przeszłości ale opierając się na doświadczeniach minionego okresu uważamy, że koniecznymi i niezbędnymi warunkami do podjęcia konstruktywnych rozmów jest
przywrócenia zaufania mieszkańców do Sejmiku oraz Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Żeby to się stało powinny być spełnione następujące warunki:

1/ rozdział pomocowych środków unijnych według parytetu ludności na całym obszarze regionu z
podziałem na powiaty i miasta prezydenckie. Każdy powiat i wymienione miasto w ramach
przydzielonej puli ma zagwarantowane wykorzystanie przypadających nań środków,

2/ ekspercka rada opiniująca unijne projekty powinna się składać po jednym przedstawicielu z
każdego powiatu oraz miasta prezydenckiego,

3/ uszanowane winno być prawo Collegium Medicum UMK do autonomii i tym samym do utworzenia
samodzielnego Uniwersytetu Medycznego,

4/ niezbywalnym prawem każdego samorządu jest jego niezawisłość w podejmowaniu decyzji
dotyczących współpracy z innymi gminami, dlatego też w projektach strategicznych dotyczących
jednostek samorządu terytorialnego ich głos musi być głosem decydującym. Sejmikowi nie wolno
narzucać sprzecznych z wolą mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego postanowień i
decyzji. W tym nie wolno odmawiać udziału w związku metropolitalnym zawiązanym zgodnie z
obowiązującą ustawą o związkach metropolitalnych,

5/ konieczny jest bilans otwarcia pokazujący rzeczywiste zadłużenie regionu wynikające z przyjętych
przez samorząd województwa jak i spółki zależne zobowiązań. W przyszłości takie zobowiązania
mogą być przyjęte tylko bez głosów przeciwnych, każdy z radnych Sejmiku powinien mieć prawo
weta,


6/ niezbędnym i koniecznym jest przywrócenie właściwych relacji pomiędzy samorządami miast i
gmin regionu a marszałkiem województwa, aby to się stało koniecznym jest powołanie nowego
marszałka akceptowanego przez mieszkańców całego regionu.

Z poważaniem
Piotr Cyprys
Przewodniczący
Stowarzyszenia „Metropolia Bydgoska”

 

Oświadczenie Metropolii Bydgoskiej w sprawie „Okrągłego Stołu”

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij