Radni Sejmiku
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Szanowni Państwo,

na najbliższej Sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 2 września po raz kolejny ma zostać uchwalony Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa. Plan ten pomimo jego przyjęcia na czerwcowej sesji został uchylony przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z powodu uchybień .

Apelujemy do Państwa Radnych o nieprzyjmowanie tego dokumentu.
Plan w proponowanej formie w Tomie II zawiera błędne określenie miejskiego obszaru funkcjonalnego jako wspólny obszar funkcjonalny Bydgoszczy i Torunia. Zarówno opracowanie Delimitacja Obszarów Funkcjonalnych Stolic Województw pod redakcją prof. Śleszyńskiego jak i rzeczywiste powiązania funkcjonalne między miastami stołecznymi województwa a ościennymi samorządami wskazują wyraźnie na dwa odrębne obszary funkcjonalne Bydgoszczy i Torunia. Argumenty potwierdzające taki stan podnosił na czerwcowej sesji Prezydent Rafał Bruski, sprzeciwiając się tym samym proponowanemu projektowi planu.

Sejmik województwa realizując swoje zadania reprezentuje interesy wszystkich mieszkańców.  Nie godzi się, aby podejmowane uchwały, zwłaszcza dotyczące tak ważnych zagadnień jak Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa, były podejmowane bez zgody samorządów, których bezpośrednio dotyczą, a tym bardziej Władz największego miasta w województwie – Bydgoszczy. Jest to działanie sprzeczne z ideą oddolności władzy samorządowej oraz poszanowaniem woli samorządów, ich niezależności. Jest to też sprzeczne z zawiązanym porozumieniem samorządów – Stowarzyszeniem Metropolia Bydgoszcz, które oddolnie zdecydowały o zawiązaniu współpracy.

Czy Sejmik ma zamiar złamać podstawowe i niezbywalne prawo do samostanowienia lokalnych samorządów w zakresie zawiązywania oddolnych porozumień? Byłoby to rażącym naruszeniem standardów demokracji i wprowadziłoby województwo na niebezpieczną ścieżkę do jego rozpadu.
Apelujemy o rozwagę i nieprzyjęcie takiego projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Z poważaniem
Za Zarząd
Stowarzyszenia Metropolia Bydgoska
Przewodniczący

Piotr Cyprys

List Otwarty do Radnych Sejmiku

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij